Benchrest Finland
Benchrest Finland

Lapua

Vihtavuori

Varusteleka

Apuvälineet

Fysiikan peruslakien mukaan lentorataan poikkisuuntaisesti puhaltava tuuli siirtää luotia sivusuunnassa paljon enemmän kun uskommekaan. Lisämausteena on ampumaradalle ilman kosteusvaihteluista ja lämpiämisestä syntyvä kangastus, jonka vaikutuksesta taulu näyttää siirtyvän tuulen suuntaisesti pois paikaltaan. Tästä syystä on radalle asetettavien olosuhteiden arviointia helpottavien apuvälineiden hankkiminen ensiarvoisen tärkeää.

Tavallisesti koko päivän kestävissä kasa-ammuntakilpailuissa on erien välillä usein yli tunninkin tauko. Rataolosuhteet ehtivät muuttua moneen kertaan kilpailun kestäessä, jopa seitsemän minuuttia kestävän kilpailuerän aikanakin, joten olosuhteiden oikea arviointi on hyvän tuloksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Esimerkkinä mainittakoon tuulenvire, joka saa puiden lehdet juuri havaittavaan liikkeeseen. Se siirtää sopivan saman aikaisen kangastuksen edesauttaman tähtäysvirheen myötä osumaa taulussa helposti 15 mm @ 100 m. Tämä on enemmän kuin hyvän tehdasaseen osunta kelvollisilla patruunoilla optimiolosuhteissa. Tuulen lukemisen apuvälineitä on saatavana valmiinakin, mutta useimmiten ne ovat ampujien itsensä suunnittelemia ja valmistamia. Tästä syystä niitä näkyy radalla monen näköisiä ja mallisia. Yleisimmät ovat pyöriviä potkureita, joiden apuna liehuu nauha, eri kokoisia tuulipusseja sekä perinteisen tuuliviirin sovelluksia.

Minkälaiset tuulenluvun apuvälineet ovat parhaat? Tähän on helppo vastata: Ne, joita ampuja pystyy vaihtelevissa olosuhteissa tulkitsemaan oikein! Oleellista on, että olivatpa tuulipussit, propellit tai viirit minkälaisia tahansa opetellaan tulkitsemaan niiden osoittama olosuhteiden poikkeama luodin osumapisteen muutoksena. Tällöin tähtäyspisteeseen voidaan ennen seuraavaa laukausta tehdä oikea korjaus ja säilyttää osumakuvio yhtenäisenä, tai vaihtoehtoisesti odottaa rataolosuhteiden palautumista ennalleen.

Kasa-ammuntaa aloittelevan tärkein hankinta on ampumatuen/-tukien ohella apuväline (-eet) olosuhteiden arviointiin, tuulipussit, -viirit, tms. Moni ase, joka on osunut yhteen reikään varhaisena tyvenenä kesäaamuna, on kuitenkin yllättäen kadottanut hyvän käyntinsä samana aamuna klo 10 alkaneen kilpailun ensimmäisen erän aikana. Syynä on päivän lämpenemisen myötä virinnyt tuuli kera kangastuksen, joka on puolestaan alkanut heilutella taulua omaan tahtiinsa. Kasa-ammunta-aseen käynnin yhtäkkinen katoaminen johtuu harvoin piipun käyttötuntien äkillisestä loppumisesta, tähtäimen särkymisestä, hylsyjen ominaisuuksien muuttumisesta, käteen sattuneista surkeista luodeista tai jostain muusta aseeseen tai patruunoihin iskeneestä mystisestä viasta tai puutteesta vaan paremminkin muuttuneista olosuhteista, joita aseen perän takana istuva ampuja ei ole osannut ottaa huomioon.